Vrije raadpleging

Hoe verloopt de vrije raadpleging?

Elke ochtend : vrije raadpleging van 9u tot 10u, meestal door twee artsen (zie uurtabel).

Indien u geen voorkeur heeft voor een bepaalde arts,
gaat u mee met de eerste arts die u hiervoor uitnodigt.

U heeft steeds de vrijheid om de arts van uw keuze te consulteren.
Indien u liever wacht op de andere arts, kunt u dat zeker doen.