Nieuws

Dokter Eveline Van Mulders, haio

beëindigt haar 2 jaar durende opleiding in onze huisartsenpraktijk.

Dinsdag 20 augustus 2019 is haar laatste werkdag.

We wensen haar alle goeds!

De moederschapsrust van dokter Lien Deltour loopt ten einde.

Vanaf maandag 19 augustus 2019 herneemt zij haar opdracht in de praktijk.

Welkom terug!

HAIO – huisarts in opleiding

Op 1 oktober 2019 start

dokter Alexander Claeys Bouuaert

met de opleiding als huisarts in onze praktijk.


________________________________________________________________________________

eAttesteAttesteAttesteAttesteAttesteAttesteAttesteAttesteAttest -

Tot voor kort ontving u u een getuigschrift voor verstrekte hulp voor de terugbetaling door uw ziekenfonds.
Vanaf 1/07/2018 sturen de huisartsen in deze praktijk dat getuigschrift zelf elektronisch
door naar uw ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.
Bij gebruik van het eAttest betaalt u nog steeds het volledige bedrag aan de huisarts.
U moet echter zelf geen getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen.
Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen de huisarts en uw ziekenfonds.
De huisarts zal u een ontvangstbewijs geven, dat u bewaart
tot de terugbetaling op uw rekening staat.
Dit bewijs bevat een ontvangstnummer waarmee u informatie over de terugbetaling
kunt opvragen bij uw ziekenfonds.

Meer informatie vindt u op https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25478

U kunt in de praktijk electronisch betalen.

praktijkuren_2011-09-01