Home

praktijkuren_2011-09-01

Vanaf 1 september 2016 zal er geen raadpleging meer zijn op zaterdag.

Voor dringend bezoek aan een arts kan u terecht op de Gentse huisartsenwachtposten:

tel. 09/236 50 00 van vrijdagavond 19:00 tot maandagochtend 7:30